Zondag 14 november 2021 - MTB route Lochem  

Zondag 07 november 2021 - GOW Veldrijden Lochem